Política de Privacitat i cookies

Política de privadesa:

 

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en el successiu, “LLQDP”), l’informem que qualsevol dada de caràcter personal que vostè faciliti per mitjà d’aquest lloc web, passarà a formar part de fitxers de titularitat CLÍNICA OMEGA ZETA ANDORRA, S.L.U. (en el successiu, “CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA”), degudament inscrits a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal per part de la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA, i per tant les finalitats dels fitxers abans esmentats, són atendre les seves demandes d’informació sobre els productes i/o serveis de la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA -inclosa la sol·licitud de cites a la referida clínica-, així com, en general, l’enviament per part de la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA de comunicacions comercials relatives als seus productes i/o serveis, incloses les comunicacions realitzades per mitjans electrònics. En les eventuals comunicacions comercials electròniques que li enviï la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA s’hi indicarà com vostè se’n pot donar de baixa, en cas que així ho desitgi.

Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal per part de la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA, i per tant les finalitats dels fitxers abans esmentats, són atendre les seves demandes d’informació sobre els productes i/o serveis de la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA -inclosa la sol·licitud de cites a la referida clínica-, així com, en general, l’enviament per part de la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA de comunicacions comercials relatives als seus productes i/o serveis, incloses les comunicacions realitzades per mitjans electrònics. En les eventuals comunicacions comercials electròniques que li enviï la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA s’hi indicarà com vostè se’n pot donar de baixa, en cas que així ho desitgi.

En  cas  que sigui necessari per assolir les finalitats abans esmentades, vostè accepta que la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA pugui permetre que les seves dades de caràcter personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, el qual, en el seu cas, es durà a terme en compliment de l’establert en la LLQDP.

En tot cas, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades de caràcter personal està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament i/o accés no autoritzat.

Altrament, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA l’informa que les dades de caràcter personal que li sol·licita són les estrictament necessàries per poder dur a terme les finalitats abans esmentades. Tanmateix, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA l’adverteix que les dades de caràcter personal i altra informació que vostè li faciliti han de ser vertaderes i exactes, havent-li vostè de comunicar els eventuals canvis que es produeixin.

Finalment, també en compliment de la LLQPD, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA l’informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades de caràcter personal, reconeguts a la LLQPD, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@clinicaomegazeta.ad, a la qual hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Política de cookies:

 

Aquest lloc web utilitza “cookies”, és a dir, petits fitxers de dades generats als ordinadors i a altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals vostè accedeix a aquest lloc web i que permeten, entre altres, obtenir informació sobre la data i hora de la seva entrada i els continguts seleccionats per vostè, el qual permetrà a la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA millorar la qualitat i seguretat dels dits continguts.

Concretament, la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA utilitza “cookies” per a facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis i productes oferts. Les “cookies” utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i  al seu dispositiu, no proporcionen referències que permetin obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les “cookies” implantades en el seu dispositiu des de altres servidors. La informació analitzada per la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA mitjançant les “cookies” és la seva direcció de protocol de Internet (IP), el tipus i versió del seu navegador, sistema operatiu i plataforma per a la connexió, així como la data i la hora d’activitat.

La CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA utilitza “cookies” pròpies i de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis i productes oferts, com són els serveis estadístics de Google Analytics.

Vostè pot impedir la generació de “cookies” mitjançant la selecció de la opció corresponent en el seu navegador, tot i que la CLINICA OMEGA ZETA ANDORRA l’adverteix que la seva desactivació pot afectar al bon funcionament d’aquest lloc web.