Tractaments

Ozonoteràpia

ozonoteràpia

L’Ozó és una varietat al·lotròpica del oxigen, amb gran poder oxidant per el que la seva reacció amb els composts orgànics és molt més selectiva.

L’Ozonoteràpia consisteix en l’aplicació d’una compost d’ozó (O3) en un 5% com a màxim i un 95% d’oxigen (O2) produïda per un generador d’ús mèdic.

 • Endovenosa
 • Via local: injecció local
 • Insuflació vaginal/uretral
 • Via rectal

Com actua?

 • Oxigenant: Evita trombosis i embòlies. Millora la circulació en general.
 • Antiinfecciós: elimina o inactiva microorganismes patògenes com bactèries, virus, fongs, protozous, etc.
 • Inmunomodulador:  Estimula  les  defenses  immunològiques,  leucòcits,  i  humorals  que  augmenten las  defenses  del  cos enfront a  agressions  externes  como  les  infeccions,  i  la  destrucció  de  cèl·lules  mutants  que  poden produir càncer o malalties autoimmunes.
 • Antioxidant:  Elimina els radicals lliures  i  estimula  els  enzims  cel·lulars  antioxidants  retardant  els processos  d’envelliment cel·lular.
 • Revitalitzant:  és  un  bon  tractament  de recolzament per a la regeneració  funcional  de  malalties degeneratives  como:  Demència senil, Alzheimer, Parkinson, etc.
 • Regenerador: ajuda   en   la   regeneració   de   diferents   teixits de l’organisme  estimulant la cicatrització de ferides i úlceres
 • Antiinflamatori  i  analgèsic: redueix  la  producció  de  prostaglandines  neutralitzant  els radicals neuroquímics de la sensació dolorosa
 • Efecte Detox: Millora  important  en  la  funció  de  desintoxicació  del  fetge.  Reducció  més  eficaç  dels nivells de colesterol i triglicèrids.  Millor reducció dels nivells d’àcid úric.

 

Aplicacions

 • Artrosis, especialment al maluc i genoll
 • Infeccions sistèmiques per virus, bactèries o fongs
 • Candidiasis intestinal i vaginal
 • Malalties autoimmunes
 • Problemes d’infertilitat i endometriosis
 • Càncer, com a tractament complementari
 • Cel·lulitis i obesitat localitzada
 • Malalties degeneratives
 • Hernies discals i dolors de columna
 • Ulceres que no tanquen
 • Arteriosclerosis
 • Teràpia revitalitzant i antiaging
 • Fibromiàlgia i Síndrome de fatiga crònica
 • Potenciació d’altres tècniques terapèutiques
L’Ozó és una varietat al·lotròpica del oxigen, amb gran poder oxidant per el que la seva reacció amb els composts orgànics és molt més selectiva.

Seguir llegint