Tractaments

Diagnòstic mèdic integral

es-teck

ES-TECK és una tecnologia de diagnòstic mèdic complementari assistit per ordinador que permet valorar l’estat de salut funcional, bé de forma general, bé per sistemes orgànics. A Clínica Omega Zeta s’utilitza com una referència estable en el control i evolució de qualsevol teràpia, gràcies a la seva excel·lent fiabilitat. Constitueix una eina objectiva complementària per conèixer l’evolució dels nostres pacients i dels tractaments aplicats.   A través d’un complet programari es creen imatges, diagrames o gràfics personalitzats del pacient aportant una valuosa informació sobre l’estat de l’organisme.

Sistema digestiu incloent fetge, pàncrees i vesícula biliar, Sistema cardiovascular, Sistema cerebral, Sistema respiratori, Sistema genitourinari, Sistema nerviós central i vegetatiu i Situació funcional vertebral.
El sistema incorpora una tecnologia de bioimpedància tetrapolar de corrent altern que correlaciona la informació obtinguda de sensors captadors de diferents tecnologies: Escàner electro intersticial, HRV anàlisi de variabilitat de freqüència cardíaca en temps reduït i l’ Oximetria i Pletismografia Fotoelèctrica d’ona de pols.

La introducció del sistema ES-TECK, com a sistema d’anàlisi i monitoratge a la Clínica Omega Zeta Andorra, gràcies a l’estudi de la bioquímica intersticial, permet  valorar in situ els processos funcionals individualitzats oferint:

 • Suport a l’avaluació diagnostica del pacient
 • Recolzament en la selecció del tractament més apropiat al pacient
 • Accés a indicadors objectius d’estrés i el seu impacte en l’àmbit cardiovascular
 • Accés a indicadors de composició corporal i metabolisme
 • Accés a indicadors d’estil de vida
 • Accés a indicadors per avaluar l’entrenament esportiu
 • Accés a indicadors per controlar efecte de tractaments, efectivitat i dosi
 • Accés a indicadors precoços de possibles efectes col·laterals de medicaments
 • Accés a pantalles visuals de fàcil comprensió per al pacient el que augmenta el seu compromís i adhesivitat amb el seu tractament i amb el seu medico.
 • El sistema està validat per a tot tipus de seguiments terapèutics, especialment per al tractament amb antihipertensiu, antidepressius i anticoagulants orals.
 • També serveix com adjuvant al diagnòstic del TDAH infantil.

Avantatges:

 • Curt temps d’examen. En total 5 minuts més temps de col·locació i retirada d’elèctrodes.
 • Resultat immediat.
 • 100% no invasiu, sense efectes col·laterals ni riscos de cap tipus.
ES-TECK és una tecnologia de diagnòstic mèdic complementari assistit per ordinador que permet valorar l’estat de salut funcional, bé de forma general, bé per sistemes orgànics. A Clínica Omega Zeta s’utilitza com una referència estable en el control i evolució de qualsevol teràpia, gràcies a la seva excel·lent fiabilitat. Constitueix una eina objectiva complementària per conèixer l’evolució dels nostres pacients i dels tractaments aplicats.   A través d’un complet programari es creen imatges, diagrames o gràfics personalitzats del pacient aportant una valuosa informació sobre l’estat de l’organisme.

Seguir llegint