Tractaments

Bioresonància

bioresonancia-mora

És un mètode de diagnòstic i tractament a través de les nostres pròpies ones electromagnètiques o vibracions. La teràpia de biorresonància parteix del fet que el cos humà pot emetre i rebre vibracions electromagnètiques. Aquestes vibracions són utilitzades per al diagnòstic de l’estat energètic i fisiològic del pacient

Les substàncies i sistemes biològics emeten radiacions electromagnètiques i fotons, intercanviant permanentment informació a gran velocitat dins de les cèl·lules i entre elles (com si fossin ones de televisió o ràdio). Igual que qualsevol substància de la naturalesa (virus, bacteris, fàrmacs, vitamines, minerals, hormones, aliments, al·lergògens…).

Les vibracions electromagnètiques són les forces més importants de la naturalesa: controlen el metabolisme, el creixement, els nivells hormonals, la sensació de dolor, la comunicació intracel·lular… En resum, totes les manifestacions físiques de la vida, i són les que dirigeixen tots els processos bioquímics.

Es pot definir la “malaltia” com l’estat en el qual unes certes oscil·lacions patològiques existeixen en el cos per un temps llarg i en tal grau, que provoquen fenòmens o reaccions adverses per a la salut.  A la Clínica Omega Zeta Andorra, mitjançant  la teràpia de Bioresonància, aquestes ones que emetem, es poden mesurar i transmetre-les de nou al cos amplificades si són beneficioses o neutralitzades si són nocives o tòxiques, perquè siguin expulsades del nostre organisme, i recuperar la capacitat d’autoregulació i per tant la salut.

Podem així saber, com està l’estat dels òrgans interns dels pacients, abans fins i tot que manifestin símptomes, que poden bloquejar-los o provocar-los (tòxics mediambientals, metalls pesants, virus, bacteris, floridures…) si hi ha intoleràncies a aliments o al·lergògens. Som capaços de prevenir patologies.

Com es treballa amb la informació pròpia de l’organisme, és totalment innocu, ràpid i indolor. És una teràpia neta, energètica, profunda i global.

Es pot emprar en totes les persones, de qualsevol edat, de forma individualitzada i davant qualsevol situació de salut o malaltia.

És un mètode de diagnòstic i tractament a través de les nostres pròpies ones electromagnètiques o vibracions. La teràpia de biorresonància parteix del fet que el cos humà pot emetre i rebre vibracions electromagnètiques. Aquestes vibracions són utilitzades per al diagnòstic de l’estat energètic i fisiològic del pacient

Seguir llegint